Iskola előkészítő

Iskola előkészítő foglalkozásaink nagycsoportos óvodás gyermekek számára indulnak, öt alkalmas blokkokban. Az öt alkalom felépítése során arra törekedtünk, hogy minden fontos, az iskolai eredményességhez szükséges képesség- és készségcsoport fejlesztésre kerüljön, így a foglalkozások az alábbi fő csomópontok köré szerveződnek:

  • testséma, tájékozódás
  • finommotorika
  • emlékezés, érzékelés, észlelés (látás, szaglás, ízlelés)
  • emlékezés, érzékelés, észlelés (hallás, tapintás)
  • hobbi, szabadidő, általános ismeretek

A foglalkozásokra folyamatos a becsatlakozási lehetőség, de javasoljuk, hogy az ötalkalmas kurzusokat egyben vegyék igénybe, ugyanis így érvényesülhet igazán a pedagógiai folyamat hatása. Az első öt alkalom során felmérjük az adott gyermek egyéni sajátosságait, erősségeit és fejlesztendő területeit, melyről a szülőt tájékoztatjuk. A későbbiekben lehetőség van további foglalkozások látogatására is, ekkor már egyéni fejlesztési terven alapuló, differenciált módon tudunk a gyermekek szükségleteinek megfelelő játékokat és feladatokat választani.

A foglalkozások kiscsoportos formában (maximum 8 fő) valósulnak meg, és játékos átmenetet biztosítanak az iskola világába. A változatos módszerek között szerepet kapnak a drámajáték, művészetpedagógia és társasjáték-pedagógia elemei is.

Örömmel fogadunk SNI-s és BTMN-es gyermekeket is előzetes egyeztetés alapján, az ő esetükben kiemelten fontos szerepe van a prevenciónak és a minél korábban megkezdett, egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztésnek. A foglalkozásokat pszichológus illetve fejlesztőpedagógus szakemberek tartják.

A műhely aktuális foglalkozása:

Irány a suli!