Tábla- és társasjátékpedagógia

Az ECSET Műhely a tábla-, és társasjátékpedagógia adta lehetőségeket nagyon tágan értelmezi. Egyrészről fontosnak tartja pedagógiai elemek beemelését a játszásba, de mellette a szabadjáték elvét is követi, hiszen egy jól megválasztott társasjáték azokon a részterületeken fogja erősíteni a résztvevőt, amire neki személyre szabottan szüksége van.

Minden közösségben (ilyenek például az óvoda, iskola) szükségesek a szabályok, keretek betartása, amit szabályjátékokon keresztül a gyermekek elsajátíthatnak úgy, hogy a tábla-, és társasjátékok törvényeit betartják játszás közben. Ez a fajta szabálykövetés fontos a kapcsolatok kiépítéséhez, az együttműködéshez. Az előre megírt szabályok minden játszó egyénre érvényesek, így a játékban résztvevők egy nyelvet beszélve, közösen, együttműködve tudnak játszani. Amikor gyerekek egymással játszanak, megismerik a véletlen és a valószínűség törvényeit, valamint azokat a viselkedési szabályokat, amelyeket az együtt játszásban követniük kell.

A műhelyeinken törekszünk arra, hogy a gyerekek átélhessék a játék adta szórakozást, hogy a tevékenység örömmel töltse el őket. Odafigyelünk rá, hogy ne a győzelmet hangsúlyozzuk és elkerüljük a játék közbeni csalást. A gyerekekkel együtt játszunk, hogy a játék közbeni viselkedéssel mintát és tanulási lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek.

Mind a társasjátékok, mind a táblajátékok a kognitív funkciókra erősen hatnak, de mellette egyéb személyes és társas kompetenciákat is fejlesztenek A személyiségformáló hatása mellett, a játék kiváló érzelmi intelligencia fejlesztő, gondolkodásra késztet, erősíti a szociális viselkedést, a szóbeli kommunikációt, a türelmet és az elfogadást.

Azt gondoljuk, hogy minden játék komplex módon járul hozzá az egyéni fejlődéshez, fejlesztéshez.

A műhely foglalkozásai (előzetes jelentkezés alapján):